Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
search
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych
 • Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych

Płace i Kadry PLUS dla biur rachunkowych

3 230,00 zł
Netto

Moduł zapewnia pełną obsługę firmy w zakresie kadr i płac. Zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Kadry i Płace i dodatkowo rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą oraz tymczasowych, wieloetatowych, obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych, potrąceń komorniczych, współpracę z czytnikami RCP. Umożliwia utworzenie wydziałów i wiązanie z nimi list płac.

Obsługuje umowy o pracę i cywilnoprawne. Przechowuje informacje o pracowniku, definiowanie niestandardowych składników wypłat, tworzenie korekt do list płac, generowanie deklaracji dla PFRON, wydruków DEK-II i DEK-I-0. Zintegrowany z Płatnikiem i e-Deklaracjami. Obsługa nielimitowanej liczby pracowników. Do działania wymaga Modułu Dostępowego Plus.

Ilość

 

Bezpieczne zakupy.

 

Dostawa elektroniczna.

Moduł Płace i Kadry PLUS zawiera funkcje dostępne w module Płace i Kadry i dodatkowo pozwala na:

 • powiązanie listy płac z wydziałem
 • ewidencję i kontrolę wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
 • generowanie opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty
 • odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych

W zakresie operacji kadrowych wersja z plusem umożliwia:

 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych
 • atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji
 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów

W zakresie czasu pracy wersja z plusem umożliwia:

 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • import informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP

Pozostałe funkcje dostępne w module:

 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania
 • naliczenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

W zakresie kadr:

 • prowadzenie akt pracowniczych – funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, e-teczki (zobacz film)
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności
 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią
 • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch HRM
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych oraz informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, nieobecnościach
 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych.

W zakresie ewidencjonowania czasu pracy:

 • kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy
 • kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego
 • generowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z–3 z automatycznym ustalaniem okresu dla składników miesięcznych i  okresowych
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, pracownika młodocianego oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej)
 • kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego (zobacz film)
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • zablokowanie edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, gdy pracownik posiada w danym okresie rozliczoną wypłatę etatową.

W zakresie umów cywilnoprawnych:

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców 
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców, 
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac.

W zakresie deklaracji:

 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy 
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0
 • odnotowanie indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • wygenerowanie deklaracji RUD zarówno w formie pliku xml i wczytania go do PUE jak i w postaci wydruku (pojedynczego dla wskazanego pracownika lub seryjnego dla zaznaczonych pracowników.

Comarch
2097970004082

Opis

Producent
COMARCH
Nazwa programu
COMARCH ERP OPTIMA
Licencja
Stacjonarna
Płatność
Jednorazowa
Przeznaczenie
Dla biur rachunkowych
Uwagi
wymaga Modułu Dostępowego w ilości jednoczesnych użytkowników

Pliki do pobrania

Optima Warunki gwarancji

Warunki korzystania i gwarancji Comarch ERP Optima

Pliki do pobrania (397.21KB)

Optima wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe i programowe dla Comarch ERP Optima

Pliki do pobrania (648.75KB)

Zobacz także