Oferta leasingu obejmuje inwestycje w infrastrukturę informatyczną oraz wartości niematerialne i prawne, takie jak leasing oprogramowania Comarch ERP. Współpracujemy z firmami leasingowymi GRENKE LEASING oraz EFL.

Aby skorzystać z leasingu prosimy o kontakt drogą mailową na adres sklep@optima.sklep.pl lub telefoniczną na nr 223001224 lub 224926666.

LEASING GRENKE

GRENKE to ekspert leasingu IT dla małych i średnich firm. Stworzona przez Comarch i GRENKE oferta leasingu operacyjnego, narzędzia stworzonego do szybkiego finansowania inwestycji IT, od lat cieszy się dużym zainteresowaniem Klientów.

Jakie koszty można sfinansować?

Sfinansować można zakup infrastruktury sprzętowej, oprogramowania i usług wdrożeniowych (do 40% wartości licencji), w całości lub w części.

Jakie są warunki oferty?

Minimalna wartość projektu: 2 500 PLN netto.

Finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu. 

Brak opłat wstępnych – finansowanie 100% wartości inwestycji.

Elastyczny okres finansowania: od 18 do 60 miesięcy.

Harmonogram płatności – raty miesięczne lub kwartalne.

Uproszczone procedury – przy inwestycji do 100 tys. zł - bez dokumentów finansowych i zaświadczeń ze strony klienta.

Szybka decyzja leasingowa.

Elastyczność – w zależności od typu umowy – możliwość wykupu, zwrot lub wymiana sprzętu na nowy po zakończeniu umowy. 

Kto może skorzystać z leasingu?

Leasing GRENKE to produkt dla stworzony na małych i średnich firm z każdej branży, niezależnie od wielkości i formy prawnej. 

Działalność powinna być prowadzona przez okres minimum 6 miesięcy.

W przypadku dla nowo powstałej firmy, czy start-upu istnieje możliwość poręczenia przez inny podmiot gospodarczy, który działa na rynku minimum 2 lata

Jak przebiega procedura?

Klient wybiera sprzęt i oprogramowanie, które chce wziąć w leasing.

Sprzedawca przedstawia propozycję leasingu, a następnie kontaktuje Klienta z GRENKE.

Klient składa do GRENKE wniosek leasingowy. Przy małych inwestycjach jest to jednostronicowy uproszczony wniosek.

GRENKE szybko rozpatruje wniosek i przekazuje decyzję dotyczącą możliwości udzielenia leasingu.

Jeśli decyzja jest pozytywna, GRENKE przygotuje umowę na podstawie informacji zawartych we wniosku leasingowym. Klient podpisuje umowę leasingową.

Sprzedawca dostarcza przedmiot leasingu do klienta, a GRENKE płaci fakturę zakupową wystawioną przez sprzedawcę.

Leasing elastyczny EFL

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. rozpoczął działalność w czerwcu 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. W 2001 roku spółka stała się członkiem Grupy Crédit Agricole, będącej w gronie największych na świecie instytucji finansowych. Spółka EFL to prężny leasingodawca z ponad 26-letnim doświadczeniem. Firma przygotowana jest do profesjonalnej obsługi wszystkich segmentów rynku i dysponuje szerokim portfelem produktów. Oferta leasingu operacyjnego dopasowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, pozwoli na sfinansowanie inwestycji IT związanej z zakupem i wdrożeniem systemu Comarch ERP. Oferta uszyta jest pod indywidualne potrzeby i możliwości spłat każdego przedsiębiorcy.

Jakie koszty można sfinansować?

Sfinansować można: licencje na systemy Comarch ERP, sprzęt IT (np. serwery, komputery, drukarki) usługi wdrożeniowe (ok. 30% wartości licencji i środków trwałych, udział wdrożenia według indywidualnych ustaleń), w całości lub w części.

Warunki oferty

Leasing operacyjny o elastycznych parametrach dla inwestycji powyżej 20 000,00 PLN netto.

Stała lub zmienna stopa procentowa.

Elastyczny okres finansowania od 16 do 36 miesięcy.

Wkład własny od 1% do 45%.

Harmonogram płatności – raty miesięczne, dowolny harmonogram rat leasingowych ustalany przez Klienta.

Możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej, koszt wykupu – 1% wartości przedmiotu leasingu.

Bezpłatna szybka kalkulacja, pokazująca wszystkie koszty leasingu.

Minimum formalności – dla inwestycji do 500 000,00 PLN wymagany jest tylko wypełniony wniosek, decyzja w ciągu 24 godzin.

Możliwość swobodnego zarządzania harmonogramem spłat i pełna kontrola nad wysokością rat.

Kto może skorzystać z oferty?

  • spółki prawa handlowego
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • nowo utworzone firmy (prowadzące działalność min.6 miesięcy).

Jak przebiega procedura?

Sprzedawca wycenia inwestycję (licencje z wdrożeniem, sprzęt IT).

EFL przygotowuje kalkulację leasingu i przekazuje ją klientowi za pośrednictwem sprzedawcy.

Klient składa do EFL wniosek leasingowy.

Klient i EFL podpisują umowę leasingową.

EFL uruchamia umowę leasingową: klient wpłaca wkład własny (jeśli dotyczy), sprzedawca wystawia fakturę dla EFL i przekazuje przedmiot leasingu klientowi.