Rachunek bankowy - przelewy

LAGARTA Sp. z o.o. , ul. Rakowiecka 39/8 , 02-521 Warszawa

NUMER KONTA BANKOWEGO

56124063511111001044595820

Wyboru sposobu płatności dokonuje Zamawiający podczas składania Zamówienia. Dostępne sposoby płatności:

a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedającego

b) płatność online za pomocą karty płatniczej VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Jeśli Zamawiający nie dokona płatności za całość zamówienia w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od daty złożenia zamówienia (data uznania rachunku bankowego Sprzedającego), Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.